Başa

HAVUZ GENEL BİLGİ

HAVUZ PROJE VE PLANLAMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER :


Yüzme havuzları betonarme kesitin belirlenmesinde, inşai ve statik gerekliliklerin yanı sıra yapılacak kaplama malzemesi de hijyen açısından önemlidir. En baştaki havuz proje safhasında detay hazırlarken çalışmalar bu konular dikkate alınarak yapılır ise daha sonraki aşamalarda karşılaşılacak sorunlar en aza indirgenmiş olur. Yani havuz betonarme yan kesit ile özel porselen havuz tutamak ve kaymazların mükemmel uyumunu sağlamak için SANTEK A.Ş. ile temasa geçip, teknik proje ofisine danışılması tavsiye edilir.
Yüzme Havuzu suyunun düzgün taşması ve temizlenebilmesi için, kesitte verilecek eğim çok önemlidir. Buna göre havuz kenarı ile taşma kanalının arasında %5 eğim havuz suyunun düzgün taşmasını, böylece yüzeyde biriken pisliklerin toplanmasını sağlayacaktır. Bir diğer %2’lik eğim ise havuz taşma kanalının diğer tarafında ters yönde yapılır. Bu eğimin amacı havuz çevresi yürüme alanındaki kirli suyun havuz suyuna karışmasını önlemektir. Burada önemle hatırlatılması gereken bir diğer konu ise, suyun havuzun dört bir yanından eşit olarak taşabilmesi için tutamak ve kaymaz tespitinin bir nivo yardımı ve uzman kişiler tarafından yapılmasıdır. Aksi taktirde su, eşit olarak taşamayacağı için hem havuz estetiği sağlanamayacak hem de su bazı bölgelerde yeterince temizlenemeyecektir.

BETONARME :

Hafriyat yapılıp, blokaj serilirken havuzun çevresinde dışarıdan gelecek suların uzaklaştırılmasını sağlayacak havuz drenaj hattı unutulmamalıdır.

Havuzun zemini ve perdeleri dökülürken, bütün hidrolik bağlantılar, deşarj rögarları, PVC borular, süzgeçler, su altı aydınlatma armatür kovaları ve gerekli her türlü beton geçiş parçaları yerine yerleştirilmelidir.

Havuz içinde yapısal ekler (dilatasyon) yapılmasından kaçınırken, havuz çevresinde dilatasyon derzi bırakılması çoğu zaman gereklidir. İçi su dolu havuz ile çoğu zaman toprağa oturan çevre koridor ve terasların statik çalışması farklı olduğundan dilatasyon yapılması gereklidir. Dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de bu yapısal ekler hiçbir zaman malzeme ile kaplanmamalıdır. Bu ek yerleri elastik silikon gibi malzemeler ile sızdırmaz hale getirilmelidir.

Yüzme Havuzlarında su izolasyonu açısından beton dökülmesi aşamasında soğuk derz bırakılmaması, bırakılması durumunda soğuk derzlerde su tutucu bant vb. önlemler alınmasına dikkat edilmelidir.

Beton döküm aşamasından sonra yüzeyde sıva ve şap ile düzeltme işlemine ihtiyaç duyuluyor ise sıvanın mümkünse katkı ile hazırlanması ve kalınlığının 8-15 mm yi geçmemesi gerekir. Daha büyük düzeltme beton kalınlıkları beton yüzeyinden kopmalara sebep olabilir.

Betonarme aşamasında havuz ölçülerinin doğruluğu çok önemlidir. Özellikle müsabaka havuzlarında (olimpik yüzme havuzu, yarışma ve su topu havuzları vs.) yarışma yapılabilmesi için yüzme federasyonu tarafından yapılacak kontrol ve onaya gerek vardır.

SU YALITIMI :

Yüzme Havuzu ve Süs Havuzlarında havuz yüzeyine uygun bir su yalıtımı yapıldıktan sonra su sızdırmazlığını kontrol etmek ve kaplama malzemesi yapılmadan önce muhtemel bir su kaybı varsa bunu engellemek amacı ile havuzun içine su doldurulur ve beklenir. Havuzun su dolu olarak 15 gün beklemesi gerekmektedir. Ancak bu süre bir haftadan az olmamalıdır.
 

HAVUZ KAPLAMA

Havuzların kullanımı sırasında temizleme işlemini kolaylaştırmak ve hijyen olması için havuz tabanını ve duvarını birleştirmek yerine iç ve dışbükey özel birleştirme parçalarının kullanılması tavsiye edilir. Yüzme havuzlarının kenarında sıralanan özel kesitli porselen ürünler tutamak olarak sınıflandırılmaktadır. Bu malzeme özel bir üretim ve pişirme ile mükemmel kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikler göstermektedir. Öncelikle tutamak ve kaymazlar havuzun ilgili kısımlarına istenilen formda tek tek koyulmalı ve istenilen eğimler elde edilinceye kadar ayarlanmalıdır. Bu eğim havuzun her tarafında eşit olmalı ve bu da bir nivo aracılığı ile sağlanmalıdır. Bu kontroller uzman kişiler eşliğinde yapılmalıdır. Kaymaz ve tutamaklar arasındaki 5 mm'lik derz muhafaza edilerek tutamakların havuz içine gelen kısımlarının düzgünlüğüne dikkat edilerek ürünler yapıştırılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, başarılı bir uygulama işlemi yalnız malzemenin kalitesine bağlı değildir. İşlemin nasıl ve kimler tarafından yapıldığı da malzemenin kalitesi kadar önemlidir.

Yapıştırıcı tamamen kuruduktan sonra malzemeler arasındaki derz boşlukları tamamen boşaltılarak, fleksible, latex veya epoksi bazlı yarı elastik bir derz dolgu malzemesi ile doldurulur. Su, hava ve diğer çevre etmenlerinden etkilenmemesi için asla normal derz dolgu malzemesi kullanılmamalıdır. Uygulama ardından temizlik işlemi hızla ve itina ile yapılmalıdır. Havuz temizlik işleminin itina ile yapılmaması veya geç yapılması durumunda malzemeler üzerinde kalan artıkları temizleyebilme imkanı bulunmamaktadır.
Havuz kaplama işlemlerinin bitmesine müteakip inşaat işlerinden sıçrayacak kirlerden kaçınmak ve döşeme alanını korumak için plastik bir örtü kullanılması tavsiye edilir.

Havuz malzeme döşeme işlemi bittikten sonra çevresinde demir kesme vb. işlemlerin yapılmaması gerekmektedir. O anda belli olmasa bile belli bir süre sonra malzemeler üzerinde demir çapaklarının zararları gözlenmektedir.
Havuza su, ancak inşaatı, mekanik ve elektrik tesisatları tamamlanıp bahçede gübreli toprak serme ve çim ekleme işlemleri de bittikten sonra doldurulmalıdır.

HAVUZ BAKIMI HAKKINDA

Filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi standartlara uygun olarak yapılmış ve iyi bakılan bir yüzme havuzundaki su deniz suyundan daha temizdir. Ancak pek çok havuzda yeterli bakım sağlanamamaktadır. Kamuya açık havuzlarda yüzenler hijyenik önlemlere mutlaka riayet etmelidirler. Yüzme havuzuna güneş yağı ile girilmemeli ve mutlak surette havuza girmeden önce duş yapılarak iyice temizlenilmeli, ayaklarının dezenfektanlı sudan geçirilmesi temin edilmelidir. Mümkünse havuz kullanıcılarının fotoselli zorunlu duştan geçerek havuza girmesi sağlanmalıdır.

Yüzme havuzlarının periyodik bakımları zamanında yapılmalı ve havuz suyu mutlak surette sağlıklı bir ortama kavuşturulmalıdır. Çok kullanıcılı büyük yüzme havuzları haftada bir gün yüzenlere kapatılarak dinlendirilmeli ve haftalık bakım yapılmalıdır. Yüzme havuzlarını kullananların bilgilendirileceği özel bilgi panosunda havuzun bakımını üstlenen firma veya kişilerin isimleri, kullanılan kimyasal maddelerin cinsi ve markaları ile benzeri hususlar yer almalıdır. Havuz suyu kışın boşaltılmamalıdır. Kışın havuzların suyu dolu olarak bırakılmalı ve kışlık bakım kimyasalları ( poolwic vs. ) kullanılmalıdır.

Havuza doldurulacak suyun temizliğinin yanı sıra pH değerinin de 7,2 ile 7,6 arasında olmasına ve UHE talimatı verilerini sağlamasına dikkat edilmelidir.

Havuz suyunun sirküle edilmesine başlanıp dezenfeksiyon için şok dozlama yapıldıktan sonra ancak ertesi gün sudaki kimyasal oranı dijital veya manuel test kiti ile kontrol edilmeli ve değerler normal ise havuza girilmelidir.
Unutulmamalıdır ki, sağlıklı, hijyenik ve temiz bir havuzda yüzmek ancak doğru ve düzenli bir bakım ile mümkündür.

HAVUZ KIŞ BAKIMI

Ayrıca havuzun kış boyu bakımının yapılması havuzun sezona hazırlanmasında maddi ve manevi daha az bakım gerektirir.

Açık yüzme havuzlarında kışın ve ısının "0" °C' nin altına düştüğü zaman oluşacak "don" kaplama malzemelerinin zarar görmelerine neden olabilir. Donun olumsuz etkilerini yok etmek için bazı önlemler almak zorunludur:

1- Havuz suyu yüzeyinden yaklaşık 30 cm aşağı indirilir.
2- Havuz yüzeyinde oluşabilecek buz tabakasını önlemek için havuz suyu yüzeyine esnek buz basınç yastıkları ve don önleyici kış koruma tüpleri asılır. (Buz basınç yastıkları sayısı havuzun alan büyüklüğüne bağlı olarak belirlenir ve özel bir dizayn ile yerleştirilir.)
3-Dolu bırakılan havuzlarda ilkbahar temizliğini kolaylaştırıcı önlemler alınmalı yani yosun oluşumu ve kireç çökmelerinin önlenmesi gerekir. Kış koruyucusu ve kışlık bakım kimyasalları ( poolwic ), havuz suyunu kış boyunca koruyan, ilkbahar temizliğine kolaylık sağlayan, yosun oluşumunu, kir ve kireç çökmelerini önleyen bir dezenfektan malzemesidir.
4- Havuz suyu; havuz dip emişten emilerek sirküle edildikten sonra 10-15 °C ısıtılarak havuza verilir. Sirkülasyon normal işletme koşullarının yaklaşık dörtte biri seviyesinde yapılır.
5- Yukarıdaki dört önlem alındıktan sonra ek olarak havuz üstü branda veya ısı korumalı branda benzeri örtü malzemesi ile kapatılabilir

YÜZME HAVUZU TÜRLERİ :

Yüzme Havuzları; yüzme amaçlı, eğlence amaçlı, sağlık ve spor amaçlı ve banyo almak için yapılan tesislere verilen addır. Tesis donanım ve sunuya göre;
Kapalı Yüzme Havuzları : Yapay, üstü kapalı su yüzeyleridir. Havuz suyu ısıtılarak tüm yıl boyunca kullanılabilen havuzlardır.
Açık Yüzme Havuzları : Yapay, üstü kapatılmamış su yüzeyleridir. Yalnızca bahar ve yaz aylarında kullanılabilirler. Havuz suyu ısıtılarak kullanım süresi uzatılabilir.
Doğal Yüzme Havuzları : Doğal su yüzeyli yüzme alanlarıdır ( deniz, göl, nehir yüzme alanları, nehir obruklarında yüzme alanları. ).
Kaplıca, Tedavi ve Tıbbi Yüzme Havuzları : Rejenerasyon, tedavi ve rehabilitasyon için öncelikli olarak yararlanılan yüzme havuzlarıdır. Bunlar da özel havuz türleridir, havuz sularının öneminin yanı sıra ilave tedavi donanımları da düşünülmelidir.
Yüzme Havuzları Kamu Yüzme Havuzları, club yüzme havuzları, ticari işletilen yüzme havuzları, özel yüzme havuzları ( bireysel, aile yüzme havuzları ) olarak sunulur. İşletme ve yararlanımına göre şu şekilde ayrılırlar;
Okul Yüzme Havuzları : Genelde okul yüzme sporu ve yüzme eğitimi amacı ile yararlanılan yüzme havuzları. Genel olarak küçük boyutları ve özgün derinlikleri vardır.
Profesyonel Yüzme Havuzları : Profesyonel yüzücüler tarafından tamamen ve genelde yararlanılan yüzme havuzlarıdır. Kondisyon merkezleri ve destek yerleri, müsabakaya uygun havuz ölçüleri ve atlama tesisleri bulunmaktadır.
Spora Yönelik Yüzme Havuzları : Okul ve yüzme sporu yapılan havuzlara benzer, halk tarafından da yararlanılan yüzme havuzlarıdır. Bunlar spor esaslarına uygun havuz ölçüleri ve su derinliklerine sahiptir.
Boş Zamanı Değerlendirme Yüzme Havuzları : Halk tarafından olduğu gibi okul ve yüzme sporu tarafından yararlanılan yüzme havuzlarıdır. Bunlar daha çok boş zamanı yönelik tesis ve donanıma sahiptir.
Eğlence Yüzme Havuzları : Yalnız boş zaman değerlendirmesine yarayan yüzme havuzlarıdır. Yüzme olanakları ve diğer başka dinlenmeye yönelik donanımlara da sahiptir ( aquaparklar, su oyunları merkezi vs. )
Çırpınma Havuzları : Anne ve çocuk bölümünde çırpınma havuzları küçük çocukların suya alıştırılmasına ve oynamalarına yarar.
Yüzme Bilmeyenlerin Havuzu : Yüzme bilmeyenlerin havuzları; suya alışma, yüzme öğrenmek, gruplar halinde antrenman ve okul yüzücülüğü, yüzme bilmeyenlerin etkinliği, oyunlar vs. amaçlar için yapılır.
Variyo Havuzları : Yüksekliği ayarlanabilir ara zeminli variyo havuzları aşağıdaki etkinliklere yarar ( kaldırma, yüzme, sportif yüzme, su topu, dalma ve senkron yüzme ). Kaldırma zeminin yükseklik durumuna göre bir bölümde suya alışma, gruplar halinde antrenman yüzmesi, yüzme bilmeyenlerin etkinlikleri ve oyunlar.
Atlama tesislerinin altındaki iç yerleşim ve onların güvenlik alanları dikkate alınmamalıdır. Kaldırma genişliği havuz genişliğine eşittir.
Akan Kanallar : Serbest çizgili yataklı max. 1,35 mt derinlikte min. 2 mt genişliğinde kanallardır.
Donanım : Akış tesisatı ( büyük su debili sualtı memeleri )
Yüzerek Donaşım Kanalı : Max. 1,35 mt derin ve asgari 2 mt genişlikte kanal, uzunluk sınırsız.
Donanım : Girinti ve çıkıntılarda, örneğin sualtı püskürtme nozulları ve sualtı bankları,
Çocuklar, Yaşlılar ve Özürlüler Havuzu : ( ÇYÖ-Havuzları )
Suya alıştırmaya, yüzme öğrenmeye, yüzme hareket egzersizlerine yarar.
Hareket Havuzları ( Terapi Havuzları ) :
Sağlık ve rehabilitasyona, hareket egzersizlerine, su jimlastiğine ve dinlenmeye yarar.
Su Kaydırağı ve Azgın Su Kanalları :
Su kaydırağı donanımın başlıca bir parçasıdır. Uzunluk, yükseklik, eğim kayma oluğunun şekillendirilmesi ve kapalı veya açık yapı şekliyle ayrılan DIN- EN 1069’a göre çeşitli yapım türleri bulunmaktadır. Su kaydırakları kendi havuzlarında veya yüzme bilmeyenlerin havuzlarında sona eren düz çıkış bölümüne sahiptirler. Su derinliği ve güvenlik aralıkları geçerli standartlara göredir. Azgın su kanallarıyla bağlanmış tutma olukları ile serbest şekillendirilmiş akış hatlarıdır. Bunlar için büyük su debileri gereklidir. Güvenlik hususlarına özellikle dikkat edilmelidir.

Tüm havuzları kullanım şekli, amacı ve yapılarına göre birçok ayrıma tabi tutmak mümkündür. Öncelikle yüzme havuzları ve görsel amaçlı kullanım sunan fıskiyeli ve şelaleli, su atraksiyonlu vs. süs havuzları bu ayrımın başını çekmektedir. Burada söz konusu incelemenize esas teşkil edecek havuzlar “yüzme maksatlı” havuzlardır. Yüzme havuzlarını yapıldıkları mekana göre açık ve kapalı havuzlar (ya da her ikisini birden içeren havuzlar) olarak ön ayrıma almak ve havuzları büyüklüklerine ve kullanım amaçları itibari ile de yine iki ayrı bölümde incelemek gerekir. Bunlar;

Özel Ev-Villa Havuzları (UHE-2 Kapsamına girer.) Genel Kullanıma Açık Havuzlar'dır (TSE 11899 Kapsamına girer.)

Havuzlar ayrıca yapım şekilleri itibariyle de kategorize edilebilir. Bunlar toprak üstüne (herhangi bir hafriyat yapılmaksızın) yerleştirilen ya da gömme olarak yapılan havuzlar, ayrıca betonarme kurallarına göre imal edilen ya da standart ve satandart olmayan boyutlarda hazırlanmış panel, destek, liner ve tesisatları ile teçhiz edilerek kullanılabilen hazır havuz türleri bu grup içinde sayılabilirler.
Havuzların yüzey suyunu harekete geçirerek yüzen materyali filtrasyonla iletme tekniklerine göre de taşmalı veya skimmerli havuzları tüm bu değerlendirme içinde saymak ve her havuzu ne tip olursa olsun bu formasyonla birleştirmek gerekecektir. Yüzey suyunun cebri usullerle filtrasyona iletildiği skimmerler ya da yüzey suyunun, içten taşma, dıştan taşma, tek taraftan taşırma, üstten taşma tabirler ile nitelendirildiği taşırmalı sistemle, saydığımız tüm havuzların ayrılmaz dizayn kriterlerini teşkil eder. Bu umuma açık havuzların kulanım amaçları ve derinlikleri yönünden de ele alınması gerekmektedir.
Bunlar sırası ile;

GENEL KULLANIMA AÇIK YÜZME HAVUZU TİPLERİ (TSE 11899)

Burada sadece bu standardın kullanımında gerekecek niteliklerden söz edilmiştir. Aşağıdaki paragraflarda aksi söylenmedikÇe havuz suyu sıcaklığı iÇin en Çok 32°C geÇerlidir.

SPORTİF AMAÇLI HAVUZLAR
(Uluslar arası kurallar gereği boyutlandırılır.)
1. Antrenman Havuzları
2. Çırpınma Havuzları
3. Yarışma Havuzları
3. a) Yarı Olimpik YÜzme Havuzları: Uygulamada altı kulvarlı antrenman havuzları 25x16 m olarak inşaa edilmektedir.
3. b) Tam Olimpik YÜzme Havuzları: Sekiz kulvarlı bir yÜzme havuzunun ideal ebadı: 50x25 m/minumum ebat ise 50x21 m olabilir.
3. c) Su Topu Havuzları: Olimpik havuz bÜnyesinde olabilir. Olimpik havuzda su topu oynanacaksa, havuz suyu derinliği 2.20 cm olmalıdır. Sutopu sahasının ebadı 20x30 m'dir. özel su topu havuzu 33 m/33 cmx21m ebadındadır.
3. d) Atlama ve Dalma Havuzları (Kule ve tramplen eşliğinde)
3. e) Raftng ve Kano Yarışma Havuzları

ATLAMA HAVUZLARI
Atlama havuzlarının derinliği en az 3,40 m olmalıdır. YÜzme suyu atlama, dalma, senkron yÜzme ve kurtarma yÜzÜşÜnde ve eğitim etkinliklerinde kullanılır.

DERİNLİĞİ DEĞİŞEN HAVUZLAR
Derinliği değişen havuzların yÜksekliği ayarlanabilen ara tabanı vardır. Bununla su derinliği tamamen veya kısmen ihtiyaca göre değiştirilebilir.

DALGA HAVUZLARI
Eğlenme ve Çalışma yapmak iÇin özel dizayn edilmiş, 0-1.60 m derinlikler arasındaki, su elde edilme şartları standartlarla belirtilmiş havuzlardır. Dalga yÜksekliği ve boyları şekli etkileyen faktörlerdir. Dalga havuzlarında su derinliği suyun boşaltılıp doldurulması ve fark hacminin depolanması ile değiştirilir. BÜtÜn havuz bölÜmleri, dalga odası da dahil olmak Üzere sÜrekli temiz su sirkÜlasyonuna tabi tutulmalıdır. Havuz suyunun seviyesini değiştirmek iÇin bir depo kullanılıyor ise ve bu depoda 20 dakikadan fazla su kalıyorsa burası da temiz su sirkÜlasyonuna dahil edilmelidir. HiÇ bir durumda depo ve diğer hacimledeki serbest klor miktarı havuz suyundaki değerin altına inmemelidir.

SIĞ HAVUZLAR (YÜZME BİLMEYENLER İÇİN)
Derinliği 0.6 m ile 1.35 m arasında olmalıdır.

SU ATRAKSİYONLARI OLAN HAVUZLAR
Çeşitli su oyunları ve kayma elemanları ile (slide) donatılmış derinliği 1.10 m'yi aşmayan su-hava hareketleri ile havuzlarda eğlence yaratmayı amaÇlayan, hijyen ve filtrasyon şartları ile dizayn kriterleri standartlarda belirtilmiş bulunan her tÜrlÜ havuzlardır. Atraksiyonlar; örneğin su altı masaj istasyonları, dip pÜskÜrtÜcÜler, akıntı kanalları, karşı akım tesisleri vs işletilmesi sadece havuz suyu veya temiz su ile yapılmalıdır. Havuz suyu ile temasta olan su veya hava tesisat ve kanalları iÇinde sistem Çalışmadığı durumda temiz su veya havuz suyu ile bir akış sağlanmalıdır. KÜÇÜk su tesisatları iÇin zorunlu değildir.

SU KAYDIRAĞI HAVUZLARI
Su kaydırağı iÇin olan havuzların derinliği 1.0 m ve en az su alanı 4.0x6.0 m olmalıdır. Su kaydırakları iÇin sadece havuz suyu veya temiz su kullanılmalıdır.

ÇOCUK HAVUZLARI
HenÜz yÜzme bilmeyen ve 0-5 yaş arası Çocukların ebeveynleri eşliğinde girebildikleri, derinliği özel kurallarla belirlenen (30 cm-50 cm arası olup oteller iÇin bu derinlik 35 cm alınmıştır) havuzlardır. Bu havuzların derinliği en Çok 0.5 m olmalı ve mÜstakil su hazırlık tesisine sahip olmalıdırlar.

AYAK YIKAMA HAVUZLARI
Genellikle umuma aÇık havuz mahallerine girerken hijyen şartlarına azami ölÇÜde yerine getirme kriterlerine uygun dizayn edilmiş, cebri sistemlerle techiz edilen (bir kısımda cebri duş sistemi de bulunabilir) havuzlardır. Derinliği 0.10 m ile 0.15 m arasında olmalıdır. Havuza girecek kimselerin gÜzergahında olacak şekilde planlanalıdır. Boşaltılır olmalıdır. Bir taşma kanalına ihtiyaÇ yoktur.

KÜÇÜK HAVUZLAR
KÜÇÜk havuzların alanları en Çok 96 m2 olmalıdır. Az kullanıcı yÜkÜne göre tesis edilirler. Kullanıcı yÜkÜne bağlı olarak su hazırlık tesisi kapasitesi artar. Su hazırlık tesisinin kapasitesine bağlı olarak saatteki kullanıcı sayısı sınırlandırılabilir.

SICAK MASAJ HAVUZLARI
Masaj havuzu, sıcak suyun, havanın itmesiyle köpÜren ve insanların iÇinde aynı anda veya ayrı ayrı bulundukları, iÇinde sÜrekli temiz su sirkÜlasyonun olan havuzlardır. Su sıcaklığı en Çok 37 °C'dir.

SICAK MASAJ HAVUZU (MÜSTAKİL)
MÜstakil havuz masajları, kullanıcılarının diğer havuz tesislerine geÇmesi mÜmkÜn olmayacak şekildedir. Masaj havuzlarında kullanıcıların oturma yerleri aÇıkÇa belli olacak şekilde dÜzenlenmelidir. Her oturma yeri iÇin en az 0.4 m3 ve su derinliği en Çok 1.0 m olmalıdır. Oturma yeri sayısına göre masaj havuzlarının su hacimleri aşağıdaki Çizelgede verilmiştir.

SICAK MASAJ HAVUZLARI (KOMBİNE KULLANIM)
Kombine kullanımlı masaj havuzları, yÜzme havuzunun iÇinde yapılmıştır ve yÜzenler isteklerine göre kullanabilirler. Tek tek her masaj havuzunun hacmi en az 1.6 m3, su derinliği en Çok 1.0 m olmalıdır. Bu tÜr tesislerin hazırlama ekipmanları kapasitesini uygun şekilde arttırılarak yÜzme havuzunun hazırlama tesisi ile beraber veya ayrı hazırlama tesisi ile işletilebilirler. Sıcak masaj havuzlu genel havuzun hacmi en az 4 m3 olmak zorundadır.

TERAPİ HAVUZLARI
YÜksek enfeksiyon tehdidi altındaki yÜzÜcÜler (hastaneler, klinikler vb.) iÇindedir. Su derinliği en Çok 1.35 m olmalıdır. Su sıcaklığı yaklaşık 35 °C olmalıdır.

HAREKET HAVUZLARI
özel hijyen şartları ile hazırlanmış havuzlardır. Hareket (jimnastik) havuzlarında su derinliği en fazla 1.35 m olmalıdır ve bu havuzlar ozon kademeli su hazırlık tesisine sahip olmalıdır.

SOĞUK SU HAVUZLARI (ŞOK HAVUZLARI)
VÜcut ısısının ani soğutulması taleplerine göre ve Çoğunlukla bir sauna sistemiyle beraber kullandırılan kÜÇÜk yapılı havuzlardır. Derinlikleri 1.10 ile 1.35 m arasında, su alanları 10 m2'ye kadar olmalıdır. Hacimleri 2 m3'Ü geÇmeyen soğuk su havuzları devamlı olarak doldurma suyu akışı ile işletilebilir. Bu durumda su sıcaklığı 15°C'yi aşmamalıdır. Doldurma suyu, havuz iÇindeki serbest klor değeri 0.3-0.6 mg/lt olacak şekilde klorlanmalıdır. Taşma kanalına akan su deşarj edilmeli ve temiz su (şebekeden) ile takviye edilmelidir. Eklenen su kişi başına 60 l'den az olmamalıdır. Doldurma suyunun basma yeri havuz tabanında olmalıdır. Hacim 2 m3'ten bÜyÜk olan soğuk su havuzlarının su hazırlama tesisi olması zorunludur.

SAUNA VE BUHAR ODALARI

Sauna ve Budar Odası tesisi havuzların sunusunu mantıklı şekilde tamamlar. Kamuya açık sauna ve buhar odası tesislerinin bulunan sayısı, gereksinmenin araştırılmasında dikkate alınması önerilir. Bireysel veya çift tesis sporunu planlamadan önce karara bağlanmalıdır. Büyük sauna ve buhar odası tesislerinde, gereksinmeye göre biri veya her ikisinin ısıtılabildiği iki sauna ve buhar odalı tesis önerilir. Karışık veya aileye yararlanması için sauna ve buhar odası tesislerinde cinsiyete göre soyunma ve sağlık alanları ayrılmalı veya soyunma ve duş kabinleri yerleştirilmelidir.SÜS HAVUZLARI VE FISKİYE SİSTEMLERİ

Özellikle görsel amaçlı fıskiye ve şelale atraksiyonlarının olduğu havuz şekilleridir. Süs havuzları bazı durumlarda fıskiyesiz olarak durgun su aynası şeklinde de kullanılabilmektedir. Özellikle oteller, AVM’ler ve kapalı alanlarda curtain lace ( su perdesi ) süs havuzları ve ağlayan su duvarı süs havuzları şeklinde kullanımlar da söz konusudur.
Süs havuzu tasarımları kent mimarisine dekoratif ve estetik bir katkıda bulunmanın yanı sıra, modern ve teknolojik olanakları sanatla birleştiren ışıklı, müzikli ve danslı su ve ışık oyunları bulunduğu alanda görsel bir şölen sunarak bölgeye turistlik bir değer katmaktadır. Özellikle son yıllarda kullanılan RGB High Power led su altı aydınlatma sistemleri görsel şölen etkisini artırmaktadır.
Çağdaş kentleşmenin gereği olarak son yıllarda Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kavşak vb. peyzaj projelerinde fıskiyeli ve şelaleli ışıklı, müzikli ve danslı süs havuzlarına yoğun bir şekilde yer vermektedirler.

Süs Havuzlarını aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz;
• Fıskiyeli Süs Havuzları ( Cascade Köpük Fıskiyeli, Komet Su Jeti Fıskiyeli, Su Küresi Fıskiyeli, Yelpaze Fıskiyeli, Lava Şemsiye Fıskiyeli, Volkan Fıskiyeli vb. ),
• Şelaleli ve Su Perdeli Süs Havuzları ( Curtain Lace Su Perdeli, Duvar Şelaleli, Ağlayan Su Duvarı Şelaleli, Camlı Su Perdeli, Dere Şelaleli, Kaskat Şelaleli vb. ),
• Fıskiyeli, Işıklı, Müzikli ve Danslı Süs Havuzları,
• Jumping Jetli ( Atlayan Sular ) Süs Havuzları,
• Praz Nozullu Frekans Kontrollü Süs Havuzları,
• Döner Dans Eden Fıskiyeli Süs Havuzları,
• Pound Jet ( Yüzen Fıskiye Sistemli ) Süs Havuzları,
• Su Kubbesi Süs Havuzları,
• Nilüferli Süs Havuzları,
• Gölet Havalandırıcılı Süs Havuzları,
• Su Küreli Süs Havuzları ( Tam Su Küreli, Yarım Su Küreli vb. )

Havuz Bakım - 1 : İlk İşletmeye Alma Bakım Paketi : Bu bakım paketi; havuzun inşaai temizlik işlemleri akabinde su gören tÜm iÇ yÜzeylere yosun önleyici kimyasal malzeme uygulanmasından sonra havuza su doldurulması ve Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun hijyenik bir havuz suyu oluşması iÇin gerekli şoklama ve kimyasal ilavesini iÇerir.

Havuz Bakım - 2 : Kapatma ve Kış Konumuna Alma Paketi : Bu bakım paketi; havuzun su seviyesinin ( 35 – 40 ) cm dÜşÜrÜldÜkten sonra Pool-wic kışlık bakım kimyasalı uygulanması, havuz iÇi ve Çevresine buz yastığı döşenmesi ve donma neticesinde zarar görmesi muhtemel filtrasyon ekipmanları iÇersindeki suların boşaltılmasını iÇerir.

Havuz Bakım - 3 : Periyodik Bakım Paketi : Bu bakım paketi; havuzunu gönÜl rahatlığı ile kullanmanız iÇin Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun temiz, hijyenik ve berrak bir su kalitesi yakalamak maksadıyla yapılması gereken havuz sÜpÜrge ve bakım işleri ile ekipman bakım işlemlerini iÇerir.

Havuz Bakım - 4 : Havuz Suyu Analiz Paketi : Bu bakım paketi; havuzu kullanırken havuz suyunuzun Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olup – olmadığını kontrol edebilmeniz iÇin yapılması gereken mikrobiyolojik ve kimyasal analiz raporlarının hazırlanarak tarafınıza sunumunu iÇerir.

Havuz Bakım - 5 : Havuz Malzemeleri Temini Paketi : Bu bakım paketi; havuzunuzla ilgili ihtiyaÇ duyabileceğiniz her tÜrlÜ havuz, sauna, buhar odası iÇin gerekli elektro – mekanik tesisat malzemeleri ile havuz kimyasallarının bir telefonunuz ile aynı gÜn iÇersinde ( nadiren ertesi gÜn ) belirteceğiniz adrese teslimini iÇerir.


Çetin Emeç Bulvarı 1322. Cad. (6. Cad.)
66/1 Öveçler / Ankara

Tel: +90 312 472 70 40 (5 Hat)
Faks: +90 312 472 70 46

© 2011 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. / Tasarım Ajansweb